Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]


Chúc mừng Sinh nhật Hạnh phúc!

Chị Nguyễn Hồng Vân (19/04) - P. Đề án
Anh Vũ Tất Đạt (20/04) - P. Tư vấn & Đào tạo
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 17/03/2014 đến 23/03/2014

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

17/03

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Giao ban

Anh Lợi

Thành phần giao ban + Mr. Quy ITB Đà Nẵng

14:00-14:30

P. A. Lợi

Lập kế hoạch cho dự án Xúc tiến thị trường

Anh Lợi

Kim Thu, Thành Công (p. ĐA)

15:00-15:30

P. A. Lợi

Lập kế hoạch cho dự án Làng nghề

Anh Lợi

Hoàng Thắng

Thứ Ba

18/03

15:30-18:00

KS. Melia

Secuity World 2014

Bộ CA, Bộ QP, Bộ TT&TT, VIA, IDG

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến (VCCI eSP)

Thứ Tư

19/03

08:30-17:00

KS. Melia

Secuity World 2014

Bộ CA, Bộ QP, Bộ TT&TT, VIA, IDG

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

Thứ Năm

20/03

09:00-11:30

KS. Melia

Lễ công bố PCI 2013

VCCI + USAID

a. Lợi

Thứ Sáu

21/03

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam