Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 31/03/2014 đến 06/04/2014

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

31/03

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Giao ban

Anh Lợi

Thành phần giao ban + Mr. Quy ITB Đà Nẵng

14:00-14:30

P. A. Lợi

Lập kế hoạch cho dự án Xúc tiến thị trường

Anh Lợi

Kim Thu, Thành Công (p. ĐA)

15:00-15:30

P. A. Lợi

Lập kế hoạch cho dự án Làng nghề

Anh Lợi

Hoàng Thắng

Thứ Ba

01/04

14:00-15:00

P. A. Lợi

Lập kế hoạch cho dự án Thuế điện tử

Anh Lợi

 

Thứ Tư

02/04

11:00-12:00

Ban Pháp chế

Gặp chị Trang Phó Ban Pháp chế

 

a. Lợi, Ms Kim Thu

15:00-17:00

P. Họp số 2

Họp Hội đồng xét đề cương điều tra dự án Tiếp cận vốn

 

a. Lợi, Ms. Huyền (p. ĐA)

Thứ Năm

03/04

         

Thứ Sáu

04/04

15:00-16:30

P. Hội nghị tầng 7

Thuyết trình về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

VCCI + Tạp chí PC&CC

Toàn Viện

15:00-17:00

P. Khánh tiết 1

Giao ban VCCI

VCCI

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam