Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]


Chúc mừng Sinh nhật Hạnh phúc!

Chị Nguyễn Hồng Vân (19/04) - P. Đề án
Anh Vũ Tất Đạt (20/04) - P. Tư vấn & Đào tạo
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 14/09/2015 đến 20/09/2015

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

14/09

         

Thứ Ba

15/09

         

Thứ Tư

16/09

Cả ngày

P. Kế toán

Ban Tài chính kiểm tra công tác kế toán của Viện

Ban Tài chính VCCI

P. Kế toán

Thứ Năm

17/09

Cả ngày

P. Kế toán

Ban Tài chính kiểm tra công tác kế toán của Viện

Ban Tài chính VCCI

p. Kế toán

Thứ Sáu

18/09

Cả ngày

P. Kế toán

Ban Tài chính kiểm tra công tác kế toán của Viện

Ban Tài chính VCCI

p. Kế toán

Chú ý:

Nộp báo cáo Chỉ thị 11 tháng 9/2015, thời hạn: 17:00 thứ Ba, 15/09/2015

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam