Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06/1950 - 01/06/2020)


Chúc mừng Sinh nhật Hạnh phúc!

Chị Trương Thị Thương Huyền (01/06) - P. Giảp pháp Phần mềm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 16/11/2015 đến 22/11/2015

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

16/11

         

Thứ Ba

17/11

         

Thứ Tư

18/11

         

Thứ Năm

19/11

08:00-17:00

KS. Sheraton

Hội thảo: Internet Day 2015- “Internet of Things ”

VIA

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

14:00-15:00

Phòng khách ITB

Gặp đại diện La Trobe University (Melbourne - Australia)

Anh Lợi

P. TV&ĐT

Thứ Sáu

20/11

         
Chú ý:

Các đơn vị nộp báo cáo Chỉ thị 11, thời hạn: 17h00, thứ Hai, 16/11/2015

P. GPPM báo cáo nhanh số hợp đồng từ 15/10/2015 đến 15/11/2015, thời hạn: 17h00, thứ Hai, 16/11/2015

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam