Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 14/12/2015 đến 20/12/2015

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

14/12

14:00-17:00

P. Họp số 2

Giao ban VCCI

VCCI

a. Lợi

Thứ Ba

15/12

         

Thứ Tư

16/12

08:00-11:30

KS. Sheraton

Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2015: Kết nối và Hợp tác nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử

SBV + VnExpress

a. Lợi

Thứ Năm

17/12

         

Thứ Sáu

18/12

         
Chú ý:

Các đơn vị nộp báo cáo Chỉ thị 11, thời hạn 17:00 thứ Ba 15/12/2015

Các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị nộp báo cáo tổng kết năm 2015, thời hạn 17:00 thứ Sáu 18/12/2015

Các đảng viên, chi ủy viên nộp báo cáo tổng kết năm 2015, thời hạn 17:00 thứ Sáu 18/12/2015

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam