Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 29/01/2018 đến 04/02/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

29/01

14:00-17:00

P. Họp số 2

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với tập thể Đảng đoàn VCCI

VCCI

a. Lợi, a. Khiêm

Thứ Ba

30/01

08:00-12:00

P. Hội nghị tầng 7

Tổng kết VCCI năm 2017 và kế hoạch năm 2018

VCCI

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

13:30-17:30

P. Hội nghị tầng 7

“Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII”

Đảng ủy VCCI

Đảng viên và các trưởng, phó phòng

Thứ Tư

31/01

         

Thứ Năm

01/02

         

Thứ Sáu

02/02

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam