Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 19/02/2018 đến 25/02/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

19/02

Cả ngày

 

Nghỉ Tết

 

 

Thứ Ba

20/02

Cả ngày

 

Nghỉ Tết

 

 

Thứ Tư

21/02

08:15-09:00

Phòng khách ITB

Chúc Tết Viện

Công đoàn

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

09:00-10:30

P. Hội nghị tầng 7

VCCI chúc Tết

VCCI

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

10:30-11:00

 

Giao lưu với các đơn vị khác trong VCCI

 

 

Thứ Năm

22/02

         

Thứ Sáu

23/02

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam