Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 02/04/2018 đến 08/04/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

02/04

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Giao ban quí I năm 2018

Anh Lê Văn Lợi

Thành phần giao ban + Mr. Quy (ITB Đà Nẵng)

Thứ Ba

03/04

         

Thứ Tư

04/04

         

Thứ Năm

05/04

08:00-17:30

KS. JW Marriot, số 8 Đỗ Đức Dục

Hội thảo "Tăng cường bảo mật dữ liệu và an toàn, an ninh mạng trong thế giới kết nối"

Bộ Công an & IDG

a. Lợi

14:30-16:30

Phòng khách ITB

VNPT-Hà nội sẽ đào tạo và giới thiệu quy trình, phương pháp tiếp cận khách hàng và triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử

VNPT Hà Nội

P. GCPM, P. GPPM, ITB Đà Nẵng

Thứ Sáu

06/04

07:00-15:00

VCCI Hải Phòng

Hội nghị doanh nghiệp khu vực duyên hải phía Bắc năm 2018

VCCI Hải Phòng

a. Lợi, a. Khiêm, a. Thực

08:00-17:00

KS. JW Marriot, số 8 Đỗ Đức Dục

Hội thảo Quốc tế 4G/5G 2018 tập trung vào chủ đề: “THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ TRỂN NỀN TẢNG BĂNG THÔNG RỘNG: TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ”

IDG & VIA

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam