Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

15/10

10:00-10:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ về đào tạo trong nước tháng 7 + tháng 8, nhóm 3: Trần Thị Tố Loan, Lê Thị Minh Thủy, Nguyễn Văn Truyền

Anh Lê Văn Lợi

Nhóm 3 + P. Kế toán + Mr. Nguyễn Trung Thực

10:30-11:00

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ về đào tạo trong nước tháng 7 + tháng 8, nhóm 6: Nguyễn Hoàng Thắng, Hoàng Chí Dũng, Mai Thị An

Anh Lê Văn Lợi

Nhóm 6 + P. Kế toán + Mr. Nguyễn Trung Thực

11:00-11:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ về đào tạo trong nước tháng 7 + tháng 8, nhóm 7: Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Kim Dung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trương Hoàng Anh

Anh Lê Văn Lợi

Nhóm 7 + P. Kế toán + Mr. Nguyễn Trung Thực

14:00-15:00

Phòng khách ITB

Rà soát lại các quy định về đào tạo trong nước

Anh Lê Văn Lợi

Các nhóm tổ chức đào tạo + Mr. Nguyễn Trung Thực

Thứ Ba

16/10

13:30-17:00

Giảng đường TC-507, Số 94-94A phố Lê Thanh Nghị

Trình diễn IoT

IOCV

a. Lợi, a. Khiêm, a. Thực, a. Thắng, a. Tiến

Thứ Tư

17/10

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Họp với Samsung SDS

Anh Lê Văn Lợi

P. ĐA

Thứ Năm

18/10

         

Thứ Sáu

19/10

07:00-17:00

Làng cổ Đường Lâm, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hành trình văn hóa

Chi bộ Viện

Các đảng viên

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam