Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

19/11

         

Thứ Ba

20/11

         

Thứ Tư

21/11

17:00

 

Các đơn vị có hoạt động đưa đoàn ra nước ngoài năm 2018 điền thông tin vào mẫu 02 và gửi về cho anh Lợi theo địa chỉ email levanloi@itb.com.vn, CC cho Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền theo địa chỉ email: huyenntt-itb@vcci.com.vn trước 17:00 thứ Tư ngày 21/11/2018;

 

P. ĐA, P. TMĐT, P. TV&ĐT

17:00

 

Các đơn vị có kế hoạch đưa đoàn ra nước ngoài năm 2019 điền thông tin vào mẫu 05 và gửi về cho anh Lợi theo địa chỉ email levanloi@itb.com.vn, CC cho Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền theo địa chỉ email: huyenntt-itb@vcci.com.vn trước 17:00 thứ Tư ngày 21/11/2018;

 

Tất cả các đơn vị có kế hoạch tổ chức đoàn đi nước ngoài năm 2019

Thứ Năm

22/11

15:00

 

Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền tổng hợp từ các phòng và gửi đến email đầu mối của Ban Quan hệ Quốc tế theo địa chỉ email: ngoctb@vcci,com.vn, linhhtt@vcci.com.vn, CC cho anh Lợi theo địa chỉ email: levanloi@itb.com.vn trước 15:00 thứ Năm ngày 22/11/2018;

 

Ms. Thanh Huyền (P. ĐA)

18:30-21:30

KS. Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu

Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam

VCCI

a. Lợi

Thứ Sáu

23/11

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam