Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

17/12

         

Thứ Ba

18/12

15:00

 

Nộp các slides phần trình bày tại giao ban và hội nghị tổng kết cho a. Lợi để tổng hợp:
Mr. Nguyễn Ngọc Khiêm
Mr. Nguyễn Trung Thực
Mr. Hồ Tấn Quy
Mr. Nguyễn Mạnh Tiến
Ms. Trần Thị Tố Loan
Mr. Nguyễn Hoàng Thắng
Mr. Trương Quốc Dũng

 

 

08:00-12:00

KS. InterContinental Landmark 72

Thành phố kết nối trong Kỷ nguyên cách mạng 4.0 va Chuyển đổi số

HPE Vietnam

a. Lợi

14:00-16:00

CMCSoft

Gặp CMC

CMCSoft

a. Lợi, P. ĐA

15:00-17:00

P. Khánh tiết 2

Lễ tổng kết SME PC

SME PC

a. Khiêm

Thứ Tư

19/12

11:00

 

Ms. Mai Thị An gửi kịch bản MC

 

 

14:00-16:00

Phòng khách ITB

Giao ban năm 2018

Anh Lê Văn Lợi

Thành phần giao ban + Mr. Quy (ITB Đà Nẵng)

Thứ Năm

20/12

10:00-12:00

P. Họp số 3

Lễ tổng kết công tác năm 2018

Công đoàn

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

12:00-14:00

 

Liên hoan tổng kết Viện

 

 

Thứ Sáu

21/12

13:30-16:00

P. Khánh tiết 2

Lễ tổng kết Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

HĐ DNN

a. Thực

14:00-14:30

P. A. Lợi

Họp thống nhất lập kế hoạch thực hiện các dự án được phân bổ

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán, P. TMĐT, P. GPPM

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam