Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

14/01

08:30-10:30

P. Khánh tiết 2

Lễ tổng kết Văn phòng vì sự phát triển bền vững

VP VSPTBV

a. Thực

13:30-15:30

P. Họp số 3

Lễ tổng kết Văn phòng VCCI

Văn phòng VCCI

a. Khiêm

15:30-17:00

P. Khánh tiết 2

Lễ tổng kết Viện Phát triển doanh nghiệp

Viện Phát triển Doanh nghiệp

a. Lợi

Thứ Ba

15/01

15:00

 

Các nhóm đào tạo nộp hồ sơ các tháng 11+12/2018 về cho Mr. Lợi

 

 

08:00-11:30

P. Hội nghị tầng 7

Hội thảo "Điểm lại pháp luật kinh doanh năm 2018"

Ban Pháp chế

a. Lợi

14:00-16:00

P. Khánh tiết 2

Lễ tổng kết Ban Tài chính

Ban Tài chính

a. Lợi

Thứ Tư

16/01

08:00-10:00

P. Họp số 2

Lễ tổng kết Ban Tổ chức - Cán bộ

Ban TCCB

a. Lợi

14:30-17:00

P. Họp số 2

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018 đối với tập thể Đảng đoàn VCCI

VCCI

a. Lợi, a. Khiêm

Thứ Năm

17/01

08:00-13:00

P. Hội nghị tầng 7

Hội nghị Cán bộ - Viên chức VCCI năm 2018

VCCI

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

14:30-17:30

P. Hội nghị tầng 7

“Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII”

Đảng ủy VCCI

Các đảng viên, các trưởng, phó phòng

Thứ Sáu

18/01

14:30-15:00

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ về đào tạo trong nước - nhóm 2: Nguyễn Thành Công, Vũ Tất Đạt, Phạm Duy Khánh

Anh Lê Văn Lợi

Nhóm 2 + P. Kế toán

15:00-15:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ về đào tạo trong nước - nhóm 3: Ms. Trần Thị Tố Loan, Ms. Lê Minh Thủy, Mr. Nguyễn Văn Truyề

Anh Lê Văn Lợi

Nhóm 3 + P. Kế toán

15:30-16:00

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ về đào tạo trong nước - nhóm 5: Ms. Lê Thu Hà, Ms. Trần Thị Mai Phương

Anh Lê Văn Lợi

Nhóm 5 + P. Kế toán

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam