Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 18/03/2019 đến 24/03/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

18/03

11:00

 

Phòng Kế toán chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để cấp hóa đơn điện tử và gửi về cho Lãnh đạo Viện (email: leaders@itb.com.vn)

 

 

Thứ Ba

19/03

09:30-10:00

Phòng khách ITB

Phòng Kế toán báo cáo việc kiểm tra kết quả thử hóa đơn điện tử

Anh Lê Văn Lợi

Các đơn vị có đề xuất cấp hóa đơn

Thứ Tư

20/03

13:30-14:00

 

Gặp đại diện expenzing.com

VCCI

a. Lợi

Thứ Năm

21/03

08:30-17:00

Bảo tàng Hà Nội, Số 2 Phạm Hùng

Digital for Good

VIA + ĐSQ Thụy Diển + Hà Nội

a. Lợi

Thứ Sáu

22/03

08:00-16:00

KS. Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai

Microsoft Future Now

Microsoft

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam