Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 20/05/2019 đến 26/05/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

20/05

         

Thứ Ba

21/05

08:30-11:30

P. Hội nghị tầng 7

Lễ phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững & Chương trình bình chọn các tác phẩm báo chí

VCCI

a. Lợi

Thứ Tư

22/05

         

Thứ Năm

23/05

08:00-17:00

Phòng khách ITB

Kiểm toán độc lập

VCCI

P. Kế toán

Thứ Sáu

24/05

11:00

 

Nộp báo cáo đánh giá, kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2020 gửi về email: phuong190577@gmail.com

 

P. Kế toán + P. GPPM + P. TMĐT

08:00-17:00

Phòng khách ITB

Kiểm toán độc lập

VCCI

P. Kế toán

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam