Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 27/05/2019 đến 02/06/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

27/05

         

Thứ Ba

28/05

         

Thứ Tư

29/05

08:00-11:30

P. Hội nghị tầng 7

Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

VCCI

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

Thứ Năm

30/05

         

Thứ Sáu

31/05

11:00

 

Nộp dự án năm 2020 về email: leaders@itb.com.vn

 

P. ĐA, P. TMĐT

08:30-11:30

Tòa nhà D2 Giảng Võ

Hội thảo “Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu của Đổi mới sáng tạo”

Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội

a. Lợi, a. Thắng

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam