Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 03/06/2019 đến 09/06/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

03/06

09:30-16:30

KS. Pan Pacific, 1 Thanh Niên

Hội thảo Đức-Việt 'Công nghệ và Dịch vụ An ninh trong ngành CNTT tại Việt Nam'

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

a. Lợi

Thứ Ba

04/06

08:00-11:30

KS. Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu

Hội nghị Hợp tác ASEAN – Nhật Bản vì sự thịnh vượng: Phiên 3: Thành phố thông minh – Mô hình phát triển và giải pháp

Bộ Ngoại giao

a. Lợi

Thứ Tư

05/06

         

Thứ Năm

06/06

         

Thứ Sáu

07/06

11:00

 

Nộp các đề xuất dự án vào email: leaders@itb.com.vn

 

a. Khiêm, P. ĐA, P. TMĐT

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam