Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 12/08/2019 đến 18/08/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

12/08

         

Thứ Ba

13/08

10:00-10:30

P. A. Lợi

Kiểm tra công tác chuẩn bị báo cáo về Phần mềm quản lý tài liệu đi - đến tại Văn phòng VCCI

BLĐ Viện

P. GCPM

Thứ Tư

14/08

14:00-16:45

Khuôn viên DDHBKHN, số 1 Đại Cồ Việt

Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2019

MOST + MPI + HUST

a. Lợi

Thứ Năm

15/08

09:00-10:00

P. Khánh tiết 2

P. GCPM báo cáo kết quả xây dựng phần mềm quản lý tài liệu đi - đến tại Văn phòng VCCI

VCCI

Lãnh đạo Viện, P. GCPM

14:00-16:30

Khuôn viên ĐHBKHN, số 1 Đại Cồ Việt

Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2019

MOST + MPI + HUST

a. Lợi

Thứ Sáu

16/08

Cả ngày

Bắc Giang - Yên Thế

Sinh hoạt Chi bộ Viện: Hành trình văn hóa: Bắc Giang - Yên Thế

Chi bộ Viện

Các đảng viên

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam