Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 09/09/2019 đến 15/09/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

09/09

         

Thứ Ba

10/09

14:00-17:00

Tầng 7, 16 Cát Linh

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường cho doanh nghiệp”

Sở KH & ĐT Hà Nội

a. Lợi, a. Thắng

Thứ Tư

11/09

         

Thứ Năm

12/09

17:00

 

Các đơn vị nộp Báo cáo công tác đối ngoại năm 2019

 

P. ĐA, P. TMĐT, P. TV&ĐT

08:30-17:30

KS. Melia, 44 Lý Thường Kiệt

Hội nghị "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn"

HĐQG về sự phát triển bền vững

a. Khiêm

Thứ Sáu

13/09

14:00

 

Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền tổng hợp từ các phòng và gửi đến email đầu mối của Ban Quan hệ Quốc tế theo địa chỉ email: phuongvcci@gmail.com và CC cho giao ban

 

 

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam