Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 28/10/2019 đến 03/11/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

28/10

         

Thứ Ba

29/10

13:30-17:00

HT T7, 185 Giảng Võ, Hà Nội

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô

TT Hỗ trợ DNNVV Hà Nội

a. Lợi, a. Thắng

Thứ Tư

30/10

         

Thứ Năm

31/10

         

Thứ Sáu

01/11

11:00-13:00

Phòng khách ITB

Họp với VFOSSA

Anh Lê Văn Lợi

a. Thắng

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam