Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 04/11/2019 đến 10/11/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

04/11

         

Thứ Ba

05/11

         

Thứ Tư

06/11

08:00-10:00

P. Họp số 2

Đảng đoàn VCCI làm việc với Văn phòng Giới sử dụng lao động

VCCI

a. Lợi

10:00-12:00

P. Họp số 2

Đảng đoàn VCCI làm việc với Trung tâm xác nhận chứng từ thương mại

VCCI

a. Lợi

13:30-15:00

P. Họp số 2

Đảng đoàn VCCI làm việc với Ban Pháp chế (có sự tham gia của Ban Chỉ đạo PCI)

VCCI

a. Lợi

15:00-16:30

P. Họp số 2

Đảng đoàn VCCI làm việc với Ban Quan hệ Quốc tế

VCCI

a. Lợi

17:30-20:00

TOONG Coworking Space 5 Điện Biên Phủ

Tropical Cyclones – using remote sensing to understand cyclones and their impacts on agricultural development

Australian Alumni in Vietnam

a. Lợi

Thứ Năm

07/11

08:00-10:00

P. Họp số 2

Đảng đoàn VCCI làm việc với Văn phòng VCCI

VCCI

a. Lợi

13:30-15:00

P. Họp số 2

Đảng đoàn VCCI làm việc với Ban Kế hoạch Tổng hợp

VCCI

a. Lợi

Thứ Sáu

08/11

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam