Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 09/12/2019 đến 15/12/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

09/12

15:00

 

Các đảng viên nộp cho chị bộ các văn bản sau:
1. Bản kiểm điểm đảng viên năm 2019
2. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019
3. Nhận xét của Đảng ủy, Chi ủy nơi cu trú năm 2019
4. Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Ms. Bùi Kim Dung

Các đảng viên

Thứ Ba

10/12

14:00

 

Hoàn thành "Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020" và gửi về email: chi_bo@itb.com.vn

Anh Nguyễn Ngọc Khiêm

 

15:00-16:00

Phòng khách ITB

Họp chi ủy mở rộng

Anh Lê Văn Lợi

Chi ủy & đ/c Nguyễn Thị Thu + đ/c Bùi Kim Dung

Thứ Tư

11/12

09:30-11:00

Phòng khách ITB

Họp tổng kết chi bộ năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Anh Lê Văn Lợi

Các đảng viên

Thứ Năm

12/12

14:00

 

Hoàn thiện hồ sơ tổng kết chi bộ năm 2019

Ms. Bùi Kim Dung

 

15:00

 

Nộp góp ý Kế hoạch TMĐT quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho Ban Kế hoạch - Tổng hợp

Anh Nguyễn Hoàng Thắng

 

Thứ Sáu

13/12

14:00

 

Gửi hồ sơ tổng kết chi bộ lên đảng bộ VCCI

Ms. Bùi Kim Dung

 

Thứ Bảy

14/12

08:30-12:00

KS. Pan Pacific, 1 Thanh Niên

COMPREHENSIVE & PROGRESSIVE: A WAY FORWARD

Australian Alumni in Vietnam

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam