Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 16/12/2019 đến 22/12/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

16/12

         

Thứ Ba

17/12

08:30-11:30

P. Hội nghị tầng 7

Hội thảo công bố Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ - Góc nhìn từ doanh nghiệp

Ban Pháp chế VCCI

a. Lợi

Thứ Tư

18/12

         

Thứ Năm

19/12

08:30-11:30

P. Hội nghị tầng 7

Báo cáo: Kinh doanh tại Việt Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Ban Pháp chế

a. Lợi

Thứ Sáu

20/12

08:00-12:00

P. Hội nghị tầng 7

Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VI

VCCI

a. Khiêm

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam