Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 27/01/2020 đến 02/02/2020

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

27/01

Cả ngày

 

Nghỉ Tết

 

 

Thứ Ba

28/01

Cả ngày

 

Nghỉ Tết

 

 

Thứ Tư

29/01

Cả ngày

 

Nghỉ Tết

 

 

Thứ Năm

30/01

08:00-09:00

Phòng khách ITB

Chúc Tết tại Viện

Công đoàn

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

09:00-10:00

P. Hội nghị tầng 7

Chúc Tết VCCI

VCCI

Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Viện

Thứ Sáu

31/01

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam