Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > P. Tư vấn & Đào tạo

Cấu trúc nhân sự:
8 cán bộ, gồm:
1 Phó phòng, phụ trách phòng
4 Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
3 Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp

1./ Anh TRƯƠNG QUỐC DŨNG
Họ và tên:
Trương Quốc Dũng
Ngày sinh:
04/01/1986
Chức vụ:
Phó phòng, phụ trách phòng
Điện thoại di động:
098.6666608
Email:
dungtq-itb@vcci.com.vn
2./ Chị LÊ VŨ THU NGÂN
Họ và tên:
Lê Vũ Thu Ngân
Ngày sinh:
29/08/1981
Chức vụ:
Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0903.23.25.26
Email:
thunganvcci@gmail.com
3./ Anh VŨ TẤT ĐẠT
Họ và tên:
Vũ Tất Đạt
Ngày sinh:
20/04/1985
Chức vụ:
Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0904.678.123 / 0919.25.8090
Email:
datvt.vcci@gmail.com
4./ Anh NGUYỄN THÀNH CÔNG
Họ và tên:
Nguyễn Thành Công
Ngày sinh:
20/10/1980
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0984 253 886
Email:
congvcci@gmail.com
5./ Anh PHẠM DUY KHÁNH
Họ và tên:
Phạm Duy Khánh
Ngày sinh:
15/01/1989
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0974.575.771
Email:
khanh.daotao.vcci@gmail.com
6./ Chị TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
Họ và tên:
Trần Thị Thanh Hương
Ngày sinh:
17/02/1985
Chức vụ:
Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
098 356 0661, 0987.55.22.99
Email:
thanhhuong@vcci.edu.vn; thanhhuong.itb@gmail.com
7./ Anh NGUYỄN VIẾT TOÀN
Họ và tên:
Nguyễn Viết Toàn
Ngày sinh:
04/04/1991
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0165.869.1879
Email:
toanoggy91@gmail.com
8./ Anh NGUYỄN THÀNH CÔNG
Họ và tên:
Nguyễn Thành Công
Ngày sinh:
02/09/1987
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0943 463 486
Email:
vcci.cong@gmail.com
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam