Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Sản phẩm > Phần mềm Kế toán

1) ACsoft Home
   
Phần mềm kế toán hộ kinh doanh    (Xem chi tiết)

ACsoft Home tuân thủ chế độ kế toán hộ kinh doanh theo QĐ số 169/2000/QĐ – BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung theo QĐ số 131/2002/QĐ – BTC ngày 28 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối tượng áp dụng là tất cả các đối tượng kinh doanh tại Việt Nam chưa đủ điều kiện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp gọi tắt là Hộ kinh doanh cá thể.
2) ACsoft SME
   
ACsoft phiên bản Doanh nghiệp vừa và nhỏ    (Xem chi tiết)

ACsoft SME là giải pháp quản lý tài chính kế toán được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
3) ACsoft TMDV
   
ACsoft phiên bản Thương mại dịch vụ    (Xem chi tiết)

Giải pháp quản lý tài chính kế toán ACsoft được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
4) ACsoft SXCN
   
ACsoft phiên bản Sản xuất công nghiệp    (Xem chi tiết)

Giải pháp quản lý tài chính kế toán ACsoft được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại dịch vụ, xây lắp và thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
5) ACsoft XDCB
   
ACsoft phiên bản Xây dựng cơ bản    (Xem chi tiết)

Giải pháp quản lý tài chính kế toán ACsoft được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây lắp, xây dựng cơ bản và thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
6) VietSun
   
Phần mềm kế toán cao cấp VietSun    (Xem chi tiết)

Phần mềm kế toán cao cấp VietSun do Viện tin học doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (ITB-VCCI) xây dựng, phát triển. Viet Sun được thiết kế chuẩn mực, tính mở, ngôn ngữ Microsoft visual basic, bảo mật cao với SQL server. Giải pháp thiết lập quản trị đặc thù từng lĩnh vực ngành nghề hoặc đa ngành SXKD. VietSun có thể quản trị trực tuyến, hợp nhất dữ liệu, quản lý đa ngành nghề, đa chi nhánh phân tán. Giải pháp áp dụng các mô hình tập đoàn, tổng công ty, hệ thống nhiều chi nhánh, cửa hàng hoặc công ty.
7) VietSun_ACP
   
Phần mềm kế toán ban quản lý dự án VietSun ACP    (Xem chi tiết)

Phần mềm kế toán ban quản lý dự án VietSun ACP do Viện tin học doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (ITB-VCCI) xây dựng, phát triển. VietSun ACP được thiết kế chuẩn mực, tính mở, ngôn ngữ Microsoft visual basic, bảo mật cao với SQL server. Giải pháp áp dụng cho 3 mô hình quản lý dự án theo các thông tư mới nhất của BTC; Quản lý dự án chuyên ngành, Quản lý dự án mô hình doanh nghiệp, Quản lý dự án mô hình hành chính sự nghiệp. VietSun ACP là giải pháp cao cấp có thể quản trị trực tuyến, hợp nhất dữ liệu, quản lý đa ngành dự án, tập trung hay nhiều chi nhánh phân tán.
8) VietSun HTX
   
Phần mềm kế toán hợp tác xã    (Xem chi tiết)

Phần mềm Kế toán Hợp tác xã VietSun HTX xây dựng phù hợp với:
- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003
- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003
- Thông tư số 24/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối ngày 23/02/2010
- Các quy định về Hệ thống kế toán Hợp tác xã Nông nghiệp.
- Các quy định, luật của Các Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Nam
- Các biểu mẫu, báo cáo của Bộ Tài chính hiện hành.
9) ACPsoft
   
Phần mềm kế toán chủ đầu tư    (Xem chi tiết)

Phần mềm kế toán ACPsoft được thiết kế dựa trên QĐ 214 ngày 28/12/2000 của Bộ tài chính. Phần mềm ACPsoft được thiết kế cho các Ban quản lý chuyên ngành, quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước và các Ban quản lý của các Đơn vị tổ chức trực tiếp thi công. Phần mềm này được áp dụng thống nhất cho các Ban quản lý Dự án trong cả nước.

Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 02363.584.588, E: tanquy@itb.com.vn - tanquydana@gmail.com - Skype: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 02363.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - Skype: hoangngocthanhqb)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.843 - Tele: 02363.584.588, E: danang@itb.com.vn)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.177 - Tele: 02363.584.588, E: danang@itb.com.vn)

Đối tác MEET - Vùng ĐB Sông Cửu Long:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam