Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tin hoạt động

12/07/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT & KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP” (TP. HCM)
Kính gửi: - Ban Lãnh đạo doanh nghiệp

Hệ thống kiểm soát nội bộ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Nó giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con người, tài sản, vốn …., góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, bảo vệ và làm gia tăng giá trị, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một trong những bước quan trọng hàng đầu trong quy trình quản lý doanh nghiệp.
Với vai trò then chốt trong hệ thống kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Thông qua công cụ này, Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị có thể kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh.
Để giúp các doanh nghiệp xây dựng được hệ thống kiểm soát & kiểm toán nội bộ vững mạnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình đào tạo:
“XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT & KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP”

Thời gian và địa điểm:
- Hà Nội: Từ 10-11/07/2018tại hội trường tầng 7 - 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
- Tp. Hồ Chí Minh: Từ 12-13/07/2018 tại tòa nhà Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, 39 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TPHCM

Thông tin liên hệ:

Mr. Hoàng Chí Dũng
(M: 0979.369.888, E: dunghc@vcciesp.vn)

Ms. Mai Thị An
(M: 0916.44.00.36, E: anmt@vcciesp.vn)

Nội dung dự kiến

 • Chuyên đề 1: Tổng quan về hoạt động Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp
 • Chuyên đề 2: Nội dung và phạm vi hoạt động Kiểm toán nội bộ
 • Chuyên đề 3: Tổ chức và Lập kế hoạch Kiểm toán nội bộ
 • Chuyên đề 4: Lập kế hoạch Kiểm toán nội bộ
 • Chuyên đề 5: Báo cáo kiểm toán và trao đổi về kết quả kiểm toán
 • Chuyên đề 6: Trao đổi các vấn đề liên quan đến Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Tài liệu đính kèm:
  Thông tin khóa học (152 KB)
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam