Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tin hoạt động

24/09/2018
(Hội thảo nghiệp vụ
1 ngày
)
HỘI THẢO “CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NÀO CHO DNNVV THANH HÓA” (THANH HÓA)
Thời gian: 7h30 – 11h30, Thứ Hai ngày 24/9/2018
Địa điểm: Hội trường Ball room, Vinpearl Hotel, 27 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

- Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức nào cho DNNVV Thanh Hóa

- Các DNNVV Thanh Hóa cần làm gì để ứng phó với thách thức và tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp để hướng tới kỷ nguyên số

- Xây dựng chính quyền điện tử của Thanh Hóa để nâng cao chất lượng phục vụ DN và người dân

- Giới thiệu các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy và hỗ trợ DN ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ

- Những khó khăn và thuận lợi trong ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ của DN tỉnh Thanh Hóa

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“Cách mạng công nghiệp 4.0  - Cơ hội và thách thức nào cho DNNVV Thanh Hóa”

Tại Thanh Hóa, ngày 24/9/2018

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

7h30 – 8h00

Đón tiếp đại biểu

- VCCI Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa

8h00 – 8h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

VCCI Thanh Hóa

8h05 – 8h15

Phát biểu khai mạc

Giám đốc VCCI Thanh Hóa

8h15 – 8h30

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hoặc lãnh đạo VCCI

Lãnh đạo tỉnh hoặc lãnh đạo VCCI

8h30 – 10h00

Tham luận:

 

- Cách mạng công nghiệp 4.0  - Cơ hội và thách thức nào cho DNNVV Thanh Hóa

TS. Võ Trí Thành

- Các DNNVV Thanh Hóa cần làm gì để ứng phó với thách thức và tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Viện tin học doanh nghiệp, VCCI.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp để hướng tới kỷ nguyên số

VNPT Thanh Hóa

10h00 – 10h15

Giải lao

 

10h15 – 11h00

Tham luận:

 

- Xây dựng chính quyền điện tử của Thanh Hóa để nâng cao chất lượng phục vụ DN và người dân

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

- Giới thiệu các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy và  hỗ trợ DN ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

Những khó khăn và thuận lợi trong ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ của DN tỉnh Thanh Hóa

1-2 DN tỉnh Thanh Hóa

Thảo luận

Tất cả đại biểu

11h00 – 11h20

Phát biểu của lãnh đạo tỉnh hoặc lãnh đạo VCCI

Lãnh đạo tỉnh hoặc lãnh đạo VCCI

11h20 – 11h30

Kết luận và bế mạc hội thảo

Giám đốc VCCI Thanh Hóa

 

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam