Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tin hoạt động > Đào tạo

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI
(73)
28/08/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
1 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT CÁC LUẬT MỚI VỀ LUẬT LAO ĐỘNG - GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (HÀ NỘI)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất về thuế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Cập nhật các luật mới về luật lao động - Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian và địa điểm:
TP. HCM: 22/08/2018 tại Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM
Hà Nội: 28/08/2018 tại Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

22/08/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
1 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT CÁC LUẬT MỚI VỀ LUẬT LAO ĐỘNG - GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (TP. HCM)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất về thuế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Cập nhật các luật mới về luật lao động - Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian và địa điểm:
TP. HCM: 22/08/2018 tại Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM
Hà Nội: 28/08/2018 tại Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

17/08/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG, BHXH NĂM 2018 – GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (HÀ NỘI)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp
Cán bộ các Phòng/Ban

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được chính sách mới về luật lao động và bảo hiểm xã hội. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Cập nhật luật lao động, BHXH năm 2018 – Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian và Địa điểm:
TP. HCM: 10,11/08/2018 – 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM
Hà Nội: 1,18/08/2018 – 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

17/08/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT CÁC LUẬT MỚI VỀ THUẾ - GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (TP. HCM)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp
Cán bộ Kế toán

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất về thuế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Cập nhật các luật mới về thuế - Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian: 02 ngày 17,18/08/2018
Địa điểm: Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

10/08/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG, BHXH NĂM 2018 – GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (TP. HCM)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp
Cán bộ các Phòng/Ban

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được chính sách mới về luật lao động và bảo hiểm xã hội. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Cập nhật luật lao động, BHXH năm 2018 – Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian và Địa điểm:
TP. HCM: 10,11/08/2018 – 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM
Hà Nội: 1,18/08/2018 – 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

09/08/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
3 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “LẬP KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT” (TP. HCM)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp

Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lập kế hoạch và hướng dẫn cách thức ứng dụng CNTT vào quản lý sản xuất nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Lập kế hoạch và ứng dụng CNTT trong quản lý sản xuất”

Thời gian và Địa điểm:
TP. HCM: 08,09,10/08/2018 – 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

27/07/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG - GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (TP. HCM)
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất Luật Lao động và hợp đồng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề :
“Cập nhật luật lao động, hợp đồng - Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian: 02 ngày 27,28/07/2018 (sáng 8h30 – 11h30; chiều 1h30 – 4h30)
Địa điểm:
TP. HCM – Tòa nhà Ban tuyên giáo trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiều, Q.3, HCM
Hà Nội – Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

26/07/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “NĂNG SUẤT VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG SUẤT ĐỂ THÍCH ỨNG CMCN 4.0” (HÀ NỘI, TP. HCM)
Kính gửi: Ban lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của người Việt Nam năm 2016 đạt gần 10.000 USD, thấp nhất trong khu vực, chỉ bằng 7% so với người Singapore, 17% người Malaysia, 42% người Indonesia và 87% so với người Lào. Không những thế, so với các năm trước, sự chênh lệch giữa năng suất lao động của Việt Nam so với các nước trong khu vực ngày càng tăng. Để công nghiệp hóa thành công thì mũi nhọn đột phá là năng suất lao động, nhân lực chất lượng cao, đổi mới khoa học công nghệ. Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn:
“NĂNG SUẤT VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG SUẤT ĐỂ THÍCH ỨNG CMCN 4.0”

Thời gian: 26,27/07/2018
Địa điểm:
Hà Nội: Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tp. HCM: 39 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP. HCM

Thông tin liên hệ:

Ms. Trương Hoàng Anh
(M: 0912 03 86 83, 0947 56 00 86, E: anhth@vcciesp.vn)

Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc
(M: 0915140046, E: ngocntb@vcciesp.vn)

>> Xem tiếp


Tài liệu đính kèm:
  Thông tin khóa học (70 KB)
20/07/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG - GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (HÀ NỘI)
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất Luật Lao động và hợp đồng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề :
“Cập nhật luật lao động, hợp đồng - Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian: 02 ngày 20,21/07/2018 (sáng 8h30 – 11h30; chiều 1h30 – 4h30)
Địa điểm:
TP. HCM – Tòa nhà Ban tuyên giáo trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiều, Q.3, HCM
Hà Nội – Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

20/07/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “CẬP NHẬT CÁC LUẬT MỚI VỀ THUẾ - GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP” (HÀ NỘI, TP. HCM)
Kính gửi:
Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp
Cán bộ Kế toán

Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất về thuế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Cập nhật các luật mới về thuế - Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

Thời gian: 02 ngày 20,21/07/2018(sáng 8h30 – 11h30; chiều 1h30 – 4h30)
Địa điểm:
TP. HCM – Tòa nhà Ban tuyên giáo trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiều, Q.3, HCM
Hà Nội – Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

>> Xem tiếp

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam