Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 12/01/2015 đến 18/01/2015

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

12/01

14:00-16:30

P. Họp số 2

Họp tổng kết Trung tâm Hỗ trợ DNNVV

TT HT DNNVV

a. Lợi

Thứ Ba

13/01

08:30-11:30

P. Họp số 2

Triển khai các nhiệm vụ KH&CN

Viện Phát triển DN

a. Khiêm, a. Ngô Phương

Thứ Tư

14/01

09:00-10:30

P. Khánh tiết 1

Họp với Microsoft

VCCI

a. Lợi, Ms. Huyền (p. ĐA)

Thứ Năm

15/01

08:30-17:00

KS. JW Marriot, Từ Liêm

Diễn đàn và Triển lãm CNTT-TT Việt Nam - Nhật Bản

Bộ TT & TT

a. Lợi, a. Khiêm

Thứ Sáu

16/01

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam