Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 24/08/2015 đến 30/08/2015

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

24/08

Sáng

Sân VĐ Kim Liên

Tập diễu hành 2/9

VCCI

a. Thực, a. Hải, Ms. Nương, Ms. Lan Phương, Ms. Hoàng Anh, Ms. Hồng Thu, Ms. Thúy Hằng, a. Truyền, Ms. Tố Loan, a. Khiêm, Ms. Kim Dung, a. Đạt, a. Tiến, a. Hoàng Thắng, a. Chí Dũng

Thứ Ba

25/08

Sáng

Sân VĐ Kim Liên

Tập diễu hành 2/9

VCCI

a. Thực, a. Hải, Ms. Nương, Ms. Lan Phương, Ms. Hoàng Anh, Ms. Hồng Thu, Ms. Thúy Hằng, a. Truyền, Ms. Tố Loan, a. Khiêm, Ms. Kim Dung, a. Đạt, a. Tiến, a. Hoàng Thắng, a. Chí Dũng

Thứ Tư

26/08

         

Thứ Năm

27/08

         

Thứ Sáu

28/08

15:00-16:00

P. Khánh tiết 1

Họp Ban tổ chức Khối doanh nhân tham gia diễu hành kỷ niệm 70 năm CMTT và Quốc khánh 2/9

VCCI

a. Lợi

Thứ Bảy

29/08

Tối

 

Tổng duyệt diễu hành 2/9

 

a. Thực, a. Hải, Ms. Nương, Ms. Lan Phương, Ms. Hoàng Anh, Ms. Hồng Thu, Ms. Thúy Hằng, a. Truyền, Ms. Tố Loan, a. Khiêm, Ms. Kim Dung, a. Đạt, a. Tiến, a. Hoàng Thắng, a. Chí Dũng

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam